CEIP SON CALIU - CURS 2017-18

Mitjançant aquest blog volem compartir amb tota la Comunitat Educativa les activitats, festes i actes que es celebraran al CEIP SON CALIU durant el curs 2017-18

A través de este blog queremos compartir con toda la Comunidad Educativa las actividades, fiestas y eventos que celebraremos en el CEIP SON CALIU durante el curso 2017-18

CEIP SON CALIU